Toppbildet stillingsannonse

ANTIHVITVASKINGSANSVARLIG

Tolga-Os Sparebank søker antihvitvaskingsansvarlig i 100 % stilling. Vi ønsker å være i fremste rekke i arbeidet mot hvitvasking og terrorfinansiering. Bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering har et stort og økende fokus og er avgjørende for å beskytte finanssystemets integritet og stabilitet. Dette reflekteres også i de økte regulatoriske kravene som stilles til finansnæringen.
Du vil være ansvarlig for det daglige antihvitvaskingsarbeidet i banken, samt å sikre at vi til enhver tid etterlever det gjeldende hvitvaskingsregelverk. Stillingen innebærer opplæring og veiledning av ansatte, risikovurdering, etter- levelse av regelverk, kontrolloppgaver, samt løpende oppfølging og rappor- tering av antihvitvaskingsarbeidet. Stillingen inngår i bankens ledergruppe.

Arbeidsoppgaver og ansvar:
• Fag- og prosessansvar innenfor antihvitvask
• Igangsetting, gjennomføring og vedlikehold, samt implementering av
bankens virksomhetsinnrettede risikovurdering
• Administrasjon av bankens KYC-system
• Administrasjon og behandling av alarmer i bankens transaksjons-
overvåkningsystem
• Godkjenne etablering av kundeforhold med kunder som er PEP og andre høyrisikokunder
• Beslutte avvisning og avvikling av kundeforhold
• Rapportering til bankens ledelse, Økokrim og utenriksdepartementet
• Sikre en risikobasert tilnærming og oppdaterte rutiner og retningslinjer innenfor antihvitvasking
• Gjennomføre opplæring og påse at alle bankens ansatte har tilstrekkelig
kompetanse
• Ansvarlig for kontinuerlig forbedring og effektivisering av arbeids-
prosesser innenfor området

Vi søker følgende kvalifikasjoner:


• Selvstendig, med stor gjennomføringsevne og høy arbeidskapasitet
• Nøyaktig og med høy integritet
• Gode relasjons- og kommunikasjonsferdigheter, herunder pedagogiske ferdigheter
Utdanning og erfaring:
• Relevant høyere utdannelse
• Erfaring fra antihvitvaskingsarbeid i annen bank, eller erfaring fra
prosessforbedrings-, prosjekt- og endringsarbeid kan veie opp for
kravet til høyere utdanning.

Søknad sendes Tolga-Os Sparebank v/Arne Sund; Ivarsveien 2, 2540 Tolga. Eller til arne.sund@tos.no 

Søknadsfrist er 10.12.2021.
For spørsmål om stillingen kontakt Randi Leinan Lund, tlf. 994 25 738.