Sammen med de ni andre banken i Lokalbankalliansen kjøper Tolga-Os Sparebank seg inn i Frende

 

Ti banker kjøper seg inn i Frende

LOKALBANK kjøper seks prosent av Frende Holding AS. På ett år har Frende gått fra 14 til 27 eiere.

- Vi er rigget for dette, og har lang erfaring med slike overganger. Vi hadde fire eierbanker da vi begynte i 2007, nå blir vi 27 eller flere, sier konserndirektør for salg og marked i Frende, Erik Bjordal.

- Vi er glade for å kunne kjøpe en strategisk eierpost i Frende Forsikring. Dette sikrer en andel av verdiutviklingen i forsikringsselskapet. Vi satser på forsikring og eierskapet gir oss mulighet til å opprettholde og utvikle forsikringskompetanse som gir oss kvalitet i kundedialogen. Overgangen fra Eika til Frende har gått bra og mange har bytta. Ved å kjøpe forsikringsprodukter fra Frende gjennom oss bidrar næringslivet og forbrukere til utvikling av lokalsamfunnet rundt der vi har kontorer sier banksjef Per Arild Eggen i Tolga-Os Sparebank. Banken er en av ti banker i samarbeidet LOKALBANK, som består av Askim & Spydeberg Sparebank, Drangedal Sparebank, Nidaros Sparebank, Selbu Sparebank, Sparebank 68 grader NORD, Sparebanken DIN, Stadsbygd Sparebank, Tolga-Os Sparebank, Ørland Sparebank, og Aasen Sparebank.

- Det har vært mye bevegelse i markedet det siste året, og vi ser på det som en stor anerkjennelse å bli valgt, sier Bjordal. Også tre tidligere brannkasser i Varig gikk fra Gjensidige til Frende i fjor.

Solide, lokale aktører

- Akkurat som oss, har LOKALBANK et nært og lojalt forhold til sine kunder. Samarbeidet passer svært godt med Frendes strategi, hvor distribusjon gjennom bank står sentralt, sier konsernsjef i Frende, Vegar Styve. Han har ikke lukket døren.

- Frende er et attraktivt valg for flere, med svært høy kundetilfredshet og solid skadeoppgjør over tid, ifølge EPSI Rating. Vi har hatt god vekst og har langsiktige, solide eiere, sier Styve. Avkastning til eierbankene (ROE) vært på godt over 20 prosent de siste årene.

Inn som eiere og distributører

De ti bankene i LOKALBANK kom inn som distributører allerede i oktober i fjor. De har nå solgt seg ut av EikaGruppen, og blir eiere i Frende. Samlet blir LOKALBANK-andelen i Frende på 405 600 aksjer som tilsvarer seks prosent. Avtalen har et premiepotensial på 500 millioner kroner. Samlet forsikringspremie i Frende Forsikring er i dag på rundt 3 milliarder kroner.

Partene har det siste året jobbet sammen for å tilrettelegge for en god overgang, og bankenes inntreden som distributører har vært svært vellykket. Frende opplever nå en sterk tilvekst av nye forsikringskunder.

Kontaktpersoner:

Per Arild Eggen, banksjef tlf 94 79 07 50
Vegar Styve, konsernsjef, Frende Forsikring, tlf. 958 32 602

Erik Bjordal, salgs- og markedsdirektør, Frende Forsikring, tlf. 404 71 790