Samfunnsansvar og bærekraft

Bærekraft i banken

Våren 2021 installerte banken solenergianlegg ved hovedkontoret på Tolga. Anlegget er dimensjonert for å drifte eget strømforbruk, overskuddsproduksjonen leveres på nettet.   Banklokalene varmes opp med vannbåren varme levert av Holmen Biovarme. I bankens lokaler på Tolga og på Tynset er det investert i ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning.  Våren 2022 kom det et tilsvarende anlegg på plass på Os, samtidig som lokalene ble oppgradert og fikk en bedre universell utforming.

Miljøfyrtårn

Banken er i 2021 sertifisert som miljøfyrtårnbedrift. Dette gjelder alle bankens fem kontorer. Miljøfyrtårn er et tredjeparts sertifiseringssystem som ligger under Stiftelsen Miljøfyrtårn. Kriterier for bank og finans er blant annet at virksomheten skal ha en klima- og miljøpolicy innenfor kredittgivning, finansiering, obligasjoner, spareprodukter / plassering av kundenes innskudd og i forvaltningen av virksomhetens egne midler. 

Hensikten med ordningen er å oppnå et bedre arbeidsmiljø, redusere driftskostnader, oppnå miljøforbedringer og dokumentere miljøvennlig drift. Som miljøfyrtårn bidrar banken til oppfyllelse av flere av FNs bærekraftsmål.

Les mer om miljøfyrtårn her