Fondssparing

Fondssparing

Ønsker du langsiktig sparing med avkastning er fondssparing alternativet. Enkelte fondssparinger, sånn som IPS (individuell pensjonssparing) og ASK (aksjesparekonto), har i tillegg skattefordeler.

Våre fondspakker

For å gjøre det enklere å komme i gang med fondssparing har vi satt sammen ferdig fondspakker. Alt etter hva som måtte passe deg. Hvordan du bør fordele sparingen din mellom de ulike fondene avhenger av om du har kort, mellomlang eller lang sparetid. Og hvor stor risiko du er villig til å ta.

Lav risiko

Du forventer:

Moderate svingninger
Lav risiko for tap
Stabil og langsom utvikling

Middels risiko

Du forventer:

Bedre avkastning enn ved lav risiko
Begrenset risiko for tap
Moderat verdiutvikling

Høy risiko

Du forventer:

Høy avkastning over tid
Høyere risiko for tap
Verdiutviklingen vil svinge

Ulike måter å spare i fond

Aksjesparekonto (ASK)
Alle som sparer i fond bør opprette en aksjesparekonto. Det gir mer fleksibilitet og du utsetter skatten til når du faktisk skal ta ut hele eller deler av gevinsten.
Individuell pensjonssparing (IPS)
Sparing til pensjon med skattefordel. På linje med ASK er dette også en nyhet og gavepakke fra regjeringen til fondssparere som kom i 2017. Spar inntil 15.000 kr i året og få 22 % i fradrag på skatten. Alt du sparer i IPS er unntatt formueskatt, og du betaler ikke skatt på gevinsten før du tar ut pengene. Utbetaling skjer ved fylte 62 år og strekker seg til du er minst 80 år.

(NB. Du betaler alminnelig inntektsskatt på alt, for tiden 22 %, gjelder både innsatt beløp og gevinst.)